simeneide.com

"Alle vil redde verden, men ingen vil hjelpe mamma med oppvasken"

Vi kan hvis vi vil

Ungdom mot EU har, ifølge nettsiden deres, tre hovedargumenter for at Norge ikke bør bli medlem i EU:

  • Miljø
  • Solidaritet
  • Folkestyre.

Under miljø kritiseres EU for å være for økonomisk vekst. Det står videre at Norge ikke nødvendigvis vil føre en mer miljøvennlig politikk, men vi har muligheten, hvis vi vil.

Under solidaritet kritiseres EU for å undertrykke fattigere land med sin handelspolitikk. Igjen kan Norge alliere seg med de fattigere landene for en mer solidaisk politikk, hvis vi vil.

Altså gjøres ingen av de to hovedargumentene til Ungdom mot EU i Norge i dag, og mange vil kanskje hevde at EU til og med gjør det bedre enn Norge. Da står bare folkestyre-argumentet igjen, som ikke er uproblematisk for de som er for lokalt selvstyre, men dette fortjener et blogginnlegg for seg selv. Nytt forslag til slagord i forslagskassen til Ungdom Mot EU:

Norge kan bli bedre enn EU, hvis vi vil

Reklamer

15 august, 2010 Posted by | International, Politics and Elections, Society | , , , | 4 kommentarer